מבזק

משרד הבריאות אישר לקופות החולים לחסן מבוטחים מגיל 45 מהשבוע הבא